Installation

งานติดตั้งลิฟต์ใหม่

ความชำนาญงานจากประสบการณ์ที่เรามี เรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อและ ติดตั้งลิฟต์ใหม่ทุกชนิด ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของแต่ละโครงการ เช่น การเลือกประเภทของลิฟต์ ชนิดมอเตอร์ขับ น้ำหนักบรรทุก ความเร็ว ระบบควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเลือกซื้อ เรามีบริการ การสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้ง แล้วนำมาออกแบบโครงสร้างประกอบงานติดตั้งลิฟต์ เพื่อประกอบการตัดสินใจการเลือกชนิดและ ขนาดของลิฟต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากติดตั้งไปแล้วทางเรามีการรับประกันสินค้าพร้อมบริการเข้าตรวจเช็ค บำรุงรักษาด้วยช่างผู้ชำนาญทุกเดือน

บริการลิฟต์ใหม่

บริษัทฯ จัดจำหน่ายลิฟต์ภายใต้ ยี่ห้อ L Lift® ซึ่งเป็นลิฟต์ที่นำเข้าอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากต่างประเทศ เช่น มอเตอร์ และ ชุดควบคุม และ อุปกรณ์ต่างแล้วจึงนำมาประกอบภายในประเทศ ตามแบบของแต่ละโครงการดังนั้นจึงสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี

qode-eliptic-slider
ลิฟต์โดยสาร

เป็นลิฟต์ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการสัญจรในอาคารเป็นหลัก มีความรวดเร็วและ ปลอดภัยตู้โดยสารที่สามารถเลือกรูปแบบและ ขนาดตามต้องการได้

qode-eliptic-slider
ลิฟต์เตียง

จะมีลักษณะการออกแบบตัวตู้โดยสารในแบบลึกพิเศษ เพื่อให้สามารถขนส่งเตียงคนไข้ได้และ บานประตูที่สามารถเปิดได้เต็มขนาดตัวตู้โดยสาร เพื่อเหมาะสมแก่การใช้งาน

qode-eliptic-slider
ลิฟต์ขนรถยนต์

ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีวัตถุประสงค์ต้องการนำรถขึ้นไปด้านบน แต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะทำทางลาดนั้น เรามีบริการจัดทำลิฟต์สำหรับขนส่งรถ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลิฟต์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของรถยนต์ได้

qode-eliptic-slider
ลิฟต์บ้าน

เป็นลิฟท์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในบ้าน น้ำหนักบรรทุกไม่มาก ตัวตู้โดยสารตกแต่งภายในได้ตามเจ้าของบ้าน และด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถใช้ได้กับไฟ 220 V (ไฟบ้าน) โดยไม่จำเป็นต้องมีปล่อง หรือขุดบ่อลิฟต์

qode-eliptic-slider
ลิฟต์บรรทุก

รับออกแบบและ ติดตั้ง ลิฟต์บรรทุก ทุกวัตถุประสงค์ในการบรรทุก เช่น ขนส่งอาหาร ขนส่งสินค้า เป็นต้นเราสามารถจัดหา ออกแบบตัวตู้โดยสาร และน้ำหนักบรรทุกให้เหมาะสมและคุ้มค่าการใช้งาน