Modernization

งานปรับปรุง

ด้วยหลักการ การทำงานของลิฟต์ซึ่งเป็นเครื่องกลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งในแนวดิ่งซึ่งควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อผ่านระยะเวลาการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน ระบบไฟฟ้าและ ระบบกลไกบางส่วนย่อมมีการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าไปตามกาลเวลา ส่งผลให้เกิดการขัดข้องของระบบการทำงานอยู่เป็นประจำ แม้ว่าจะได้รับการเปลี่ยนอะไหล่บางตัวไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ประสิทธิภาพโดยรวมของการทำงานก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพของระบบฯ อยู่ดี

การปรับปรุงลิฟต์จึงนับว่าเป็นวิธี ทางออกที่ได้รับความนิยม ที่จะทำให้ภาพรวมประสิทธิภาพของลิฟต์ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุปกรณ์ใหม่ขึ้น อีกทั้งราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนลิฟต์เครื่องใหม่ และลูกค้ายังคงสามารถใช้อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพยากหรือแทบจะไม่เสื่อมสภาพเลย เช่น รางลิฟต์ โครงลูกถ่วง ตัวถัง บานประตู ของเดิมเหล่านี้ได้ เป็นต้น

บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดำเนินการปรับปรุงลิฟต์มาแล้วมากมายผ่านประสบการณ์งานปรับปรุงลิฟต์มาอย่างยาวนาน หลายยีห้อ หลากหลายรุ่นมีความเข้าใจในระบบควบคุมและระบบขับเคลื่อนของลิฟต์เป็นอย่างดี

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
ปรับปรุงลิฟต์

  1. ประสิทธิภาพของลิฟต์ ลิฟต์ที่ติดตั้งมาระยะเวลานานๆ เทคโนโลยีที่ใช้เป็นรุ่นเก่าล้าสมัยจะก่อให้เกิดปัญหาจุกจิกในการใช้งาน เมื่อเปลี่ยนชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นรุ่นที่ทันสมัยเข้าไปแทนที่ จะช่วยให้ระบบทำงานของลิฟต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
  2. มีความสวยงามขึ้น การปรับปรุงลิฟต์สามารถเปลี่ยนแปลงแผงปุ่มกดและ ไฟบอกชั้นทั้งนอกด้านนอกตัวลิฟต์และภายในตัวตู้โดยสาร ทั้งนี้การตกแต่งภายในตู้โดยสารใหม่ ไม่ว่าจะเป็น พื้น ผนัง หรือ เพดาน จะทำให้เกิดความสวยงามและได้ความรู้สึกเหมือนกับได้ใช้ลิฟต์ใหม่
  3. ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบคอนโทรลแบบใหม่ จะสามารถจัดการการรับการกดเรียกและกำหนดชั้นที่จะไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม อีกทั้งไดร์ฟแบบปรับค่าความถี่ควบคู่กับการปรับค่าแรงดัน จะทำให้ลดค่าการใช้พลังงานลงได้มาก