Preventive Maintenance

การบำรุงรักษาลิฟต์และ บันไดเลื่อน
เชิงป้องกัน

การบริการอะไหล่ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมและ ความชำนาญแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้สำหรับการให้บริการงานลิฟต์และ บันไดเลื่อนนั่นก็คือการจัดหาอะไหล่ใหม่มาทดแทนของเดิมที่ชำรุด ทางบริษัทฯได้นำเข้าอะไหล่ลิฟต์บันไดเลื่อนจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริการโดยมีการบริหารจัดการตามลำดับความสำคัญและจำนวนความจำเป็นใช้ตามความเหมาะสมอยู่เสมอ

ลิฟต์และ บันไดเลื่อน

นับว่าเป็นเครื่องจักรขนส่งที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการ การดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งานเอง ดังนั้น การบำรุงรักษาฯจึงเป็นงานเฉพาะทาง ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมและเทคนิคเฉพาะทาง บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการลิฟต์และ บันไดเลื่อน อย่างครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารจัดการงานเทคนิคของลิฟต์และ บันไดเลื่อน สามารถที่จะให้คำแนะนำและ ให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำตรงจุด เพื่อการซ่อมแซมลิฟต์และ บันไดเลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริการบำรุงรักษา

 ทางบริษัทให้บริการในลิฟท์แบรนด์ชั้นนำของโลกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่น

พร้อมให้คำปรึกษา

ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมลิฟต์และบันไดเลื่อนท่าน

สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข : 02 249 8479

หรือผ่านทางช่องทาง HOTLINE  : 02 249 7967 @24 ชั่วโมง