Product

DUMBWAITER

Dumbwaiter หรือ ลิฟต์บรรทุกขนาดเล็ก

ในปัจจุบันเป็นลิฟต์ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อขนส่งของ เช่น โรงแรม, โรงเรียน, ร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา มีทั้งประเภท Floor type และ Table type

รูปแบบบรรทุกแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ 1.แบบ Table type คือความสูงของประตูจะสูงประมาณระดับเอว จะเหมาะกับการบรรทุกสิ่งของที่ต้องการยกออกมาได้ทันที อย่างเช่น อาหาร ยา หนังสือ เป็นต้น 2.แบบ Floor Type คือประตูลิฟต์จะอยู่เสมอกันพื้น เพื่อการขนส่งแบบขนเข้าขนออกได้สะดวกยิ่งขึ้น สำหรับขนส่งวัสดุขนาดใหญ่

พิกัดบรรทุก

TABLE TYPE (ความสูงของประตูสูงประมาณระดับเอว)

  • Model DWT-50-BI น้ำหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 600mm.
  • Model DWT-100-BI น้ำหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 750mm.
  • Model DWT-200-BI น้ำหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.

FLOOR TYPE (ประตูเสมอพื้น)

  • Model DWF-100-BI น้ำหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 750mm.
  • Model DWF-200-BI น้ำหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.
  • Model DWF-300-BI น้ำหนักบรรทุก 300 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.
  • Model DWF-400-BI น้ำหนักบรรทุก 400 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.
Category: