Product

FREIGHT ELEVATOR

Freight หรือ ลิฟต์บรรทุกขนาดใหญ่

ใช้สำหรับบรรทุกของที่มีน้ำหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ โดยขนาดของห้องโดยสารจะมีขนาดใหญ่กว่าลิฟต์โดยสารทั่วไป เหมาะสำหรับสถานที่ต่าง เช่น โรงงาน โรงแรม โกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สนามบิน โดยจุดประสงค์เพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของในคราวละมากๆ ซึ่งลิฟต์ประเภทนี้ถูกออกแบบให้มีความทนทาน และสามารถรับน้ำหนักบรรกทุกได้สูง

 

จุดเด่น
 • ให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
 • แข็งแรงทนทาน
 • ประหยัดไฟ
 • มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 • สามารถเลือกวัสดุตกแต่งได้เอง

 

พิกัดน้ำหนักบรรทุก
 • Model F1000-2S น้ำหนักบรรทุก 1,000 KG. ประตูสไลด์สองบาน เปิดกว้างสุด 1,400mm.
 • Model F1500-2S น้ำหนักบรรทุก 1,500 KG. ประตูสไลด์สองบาน เปิดกว้างสุด 1,700mm.
 • Model F2000-2S น้ำหนักบรรทุก 2,000 KG. ประตูสไลด์สองบาน เปิดกว้างสุด 1,700mm.
 • Model F2500-2S น้ำหนักบรรทุก 2,500 KG. ประตูสไลด์สองบาน เปิดกว้างสุด 1,800mm.
 • Model F3000-2U น้ำหนักบรรทุก 3,000 KG. ประตูเปิดขึ้นสองบาน เปิดกว้างสุด 2,700mm.
 • Model F4000-2U น้ำหนักบรรทุก 4,000 KG. ประตูเปิดขึ้นสองบาน เปิดกว้างสุด 3,000mm.
 • Model F5000-2U น้ำหนักบรรทุก 5,000 KG. ประตูเปิดขึ้นสองบาน เปิดกว้างสุด 3,200mm.
Category: