Product

OBSERVATION ELEVATOR

Observation Elevator หรือ ลิฟต์แก้ว

เป็นลิฟต์ที่ด้านหนึ่งเป็นกระจก เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ และยังสามารถตอบโจทย์สวยงามของอาคารได้อีกด้วย เหมาะสำหรับ ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

 

พิกัดความเร็ว
  • 60 เมตรต่อนาที
  • 90 เมตรต่อนาที
  • 105 เมตรต่อนาที

 

พิกัดน้ำหนักบรรทุก
  • Model : P8-CO-800 สำหรับ 8 คน น้ำหนักบรรทุก 630 กิโลกรัม ประตูเปิดตรงกลาง เปิดกว้างสุด 800mm.
  • Model : P10-CO-800 สำหรับ 10 คน น้ำหนักบรรทุก 800 กิโลกรัม ประตูเปิดตรงกลาง เปิดกว้างสุด 800mm.
  • Model : P13-CO-900  สำหรับ 13 คน น้ำหนักบรรทุก 1000 กิโลกรัม ประตูเปิดตรงกลาง เปิดกว้างสุด 900mm.
  • Model : P16-CO-900 สำหรับ 16 คน น้ำหนักบรรทุก 1250 กิโลกรัม ประตูเปิดตรงกลาง เปิดกว้างสุด 900mm.
  • Model : P18-CO-1100 สำหรับ 18 คน น้ำหนักบรรทุก 1350 กิโลกรัม ประตูเปิดตรงกลาง เปิดกว้างสุด 1100mm.
  • Model : P21-CO-1100 สำหรับ 21 คน น้ำหนักบรรทุก 1600 กิโลกรัม ประตูเปิดตรงกลาง เปิดกว้างสุด 1100mm.